Barčica po morju plava

a cura di Janko Ban

Otroške ljudske pesmi Slovencev v Italiji / Canti popolari infantili degli sloveni in Italia (con CD allegato)